top of page

Dzieci

Wejście jednorazowe - 30 zł

Zajęcia raz w tygodniu (opłata miesięczna) - 95 zł

Zajęcia dwa razy w tygodniu (opłata miesięczna) - 145 zł

OPEN możliwość uczestnictwa w więcej niż dwóch technikach w danej grupie wiekowej (opłata miesięczna) - 220 zł 

Dorośli

Wejście jednorazowe - 30 zł

Karnet na 4 wejścia - 95 zł

Karnet na 8 wejść - 145 zł 

Karnet na 12 wejść - 220 zł

Informacje

Dzieci:

• opłata miesięczna za uczestnictwo dziecka w zajęciach - płatne na pierwszych zajęciach w miesiącu z góry (OPŁATA WAŻNA OD 1 DO OSTATNIEGO DNIA MIESIĄCA)
• niewykorzystane wejścia można odrobić na innych dowolnych zajęciach w danej kategorii wiekowej po wcześniejszym kontakcie z recepcją (w ustalonym terminie)
• zniżki dla rodzeństw: drugie dziecko 10 zł zniżki, kolejne dziecko 20 zł zniżki (dotyczy zajęć dla dzieci i młodzieży i tylko opłat miesięcznych, nie dotyczy wejść jednorazowych

Dorośli:

  • ważność 30 dni (start od daty zakupu)

bottom of page